Συνεργαζόμαστε με παραγωγούς πλήρως ελεγχόμενων καλλιέργειων, οι οποίοι παράγουν σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής αγροτικής πρακτικής, χωρίς υπολείμματα φυτο- φαρμάκων και λιπασμάτων. Τα λαχανικά κόβονται, καθαρίζονται και συσκευάζονται σε προστατευτική ατμόσφαιρα λίγες μόνο ώρες μετά τη συγκομιδή. Σε όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας και τυποποίησης των φρέσκων έτοιμων προς κατανάλωση σαλατών εφαρμόζονται διαδικασίες σύμφωνα με το πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000:2005.

one
two
six
center
three
five
four