Η παραγωγική μονάδα έχει πιστοποιηθεί από την TUV Hellas για την εφαρμογή διαδικασιών σύμφωνα με το πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ΕΝ ISO 22000:2005. Συγκεκριμένα η πιστοποίηση ΕΝ ISO 22000:2005 αφορά:

- Στην παραλαβή, αποθήκευση, ωρίμανση & εμπορία Μπανάνας

- Παραλαβή, αποθήκευση, επεξεργασία, συσκευασία & εμπορία φρέσκων και έτοιμων προς κατανάλωση σαλατών.

Επίσης η μονάδα παραγωγής πιστοποιήθηκε από την TUV Hellas για την εφαρμογή διαδικασιών σύμφωνα με το τεχνικό πρωτόκολλο IFS.