Η εταιρία στα πλαίσια της εταιρικής υπευθυνότητας αναφορικά με την βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη, έχει προσδιορίσει συγκεκριμένες δράσεις με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την στήριξη της τοπικής καλλιέργειας και κοινωνίας καθώς και την εκπαίδευση και υποστήριξη αδύναμων κοινωνικών ομάδων αναφορικά με τις συγχρονες διατροφικές συνήθειες και την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών.

Η προστασία και η βιώσιμη ανάπτυξη των φυσικών πόρων σχεδιάστηκε και εξελίσσεται με βάση:
α) την εξοικονόμηση της ενέργειας (εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μηχανολογικών εγκαταστάσεων)
β) την ορθή χρήση του νερού προερχόμενου από γεώτρηση
γ) το σύστημα βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων.

Η στήριξη της τοπικής παραγωγής αποτελεί βασική προτεραιότητα της εταιρίας. Ολα τα είδη σαλατών προέρχονται από πλήρως ελεγχόμενες τοπικές καλλιέργειες, οι οποίες παράγουν σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής αγροτικής πρακτικής, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων.

Η επιλογή και κάλυψη θέσεων εργατικού δυναμικού στο εργοστάσιο επεξεργασίας & τυποποίησης γίνεται κατά προτεραιότητα από δυναμικό της τοπικής περιοχής στο Ύπατο Θηβαίων.

Θεωρούμε ότι η σύγχρονη διατροφή απαιτεί εκπαίδευση των παιδιών.
Η εταιρία δημιούργησε το πρόγραμμα ‘’Freshco, φρούτα και λαχανικά’’,
το οποίο θέτει και ενημερώνει για τις κατευθύνσεις και τα οφέλη της υγιεινής διατροφής καθώς επίσης και για την ενσωμάτωση των φρέσκων φρούτων και λαχανικών στο καθημερινό τους πρόγραμμα. Σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα πραγματοποιούνται προγράμματα ενημέρωσης
σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 έτων.

Η εταιρία επιθυμώντας να συνεισφέρει στην καλύτερη διαβίωση αδύναμων κοινωνικών ομάδων συνεργάζεται με κοινωνικούς φορείς στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας, προσφέροντας  φρέσκες σαλάτα & λαχανικά. Έως σήμερα διαθέτουμε δωρεάν προϊόντα  στο Κοινωνικό Παντοπωλείο & στην Τράπεζα Αγάπης στη Θήβα.